3. évfolyam 1. szám (2013. április)

A magyar “férfiuralom” terepei és határai

Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Mészáros Zsolt: Szalonkabát és fűző találkozása a sminkasztalon, avagy a férfiasság vizuális megalkotottsága a 19. század végén >> PDF
Kérchy Anna: A “férfias” fogyaték fikciója. Alternatív maszkulinitások atipikus megtestesülései a kortárs populáris vizuális kultúrában >> PDF
Hódosy Annamária: Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemi-szerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban >> PDF
John K. Cox: Menstruáló apák és női “hidegháborúsok”: Transzgresszív maszkulinitás Danilo Kiš műveiben >> PDF
Molnár Csilla: A férfi és a HVG >> PDF
Betlen Anna: Legfőbb érték az ember… azazhogy a nő. Nőelszívás: a prostitúció a gazdaságban >> PDF
Joó Mária: Egyetemi életképek – Kis magyar patriarchátus >> PDF
Szekeres Valéria – Takács Erzsébet – Vicsek Lilla: “Úristen! Te, lányként?!” A nemek kultúrája egy felsőoktatási intézmény műszaki karain – a hallgatónők szemszögéből >> PDF

SZEMLE
Paksi Veronika: Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban (2011) [Könyvszemle] >> PDF
Kérchy Anna: Bollobás Enikő. Egy képlet nyomában. Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból (2012) [Könyvszemle] >> PDF
Louise O. Vasvári: Szapor Judit et al. Tradition Unchained: Jewish Intellectual Women in Central Europe 1860-2000 (2012) [Könyvszemle] >> PDF

FIGYELŐ >> PDF

SZERZŐINKRŐL >> PDF

ÖSSZEFOGLALÓK (angol nyelvű) >> PDF