2. évfolyam 1. szám (KÜLÖNSZÁM)

Előszó >> PDF

MEGHÍVOTT ELŐADÓK
Bollobás Enikő: A genderrelativitásról – két overallos nő kapcsán >> PDF
Bajner Mária: Camouflage Feminism Unveiled [A rejtőzködő feminizmus leleplezése] >> PDF
Surányi Ágnes: Two Women, Two Paths: Angela Carter and Lorna Sage [Két nő, két életút: Angela Carter és Lorna Sage] >> PDF
Kádár Judit: „Nevelő kutya-kisasszonyok.” Kaffka Margit iskolai témájú írásai >> PDF
Joó Mária: Margaret Atwood spekulatív regényei (speculative fiction). Etikai-kritikai kísérlet (ethical criticism) >> PDF
Péter Ágnes: Elizabeth Barrett Browning Wordsworth-kritikája: Aurora Leigh és a The Prelude >> PDF

TNT TAGOK ÉS PhD HALLGATÓK
Federmayer Éva: The Politics of Location: Jessie Redmon Fauset’s „The Sleeper Wakes” [A hely politikája: Jessie Redmon Fauset „Az alvó felébred” novellája] >> PDF
Tóth Zsófia Anna: Emma: Jane Austen’s Most Imperfect Heroine and Most Perfect Novel [Emma: Jane Austen legtökéletlenebb hősnője és legtökéletesebb regénye] >> PDF
Kérchy Anna és Antoni Rita: Rejuvenation and Immortality in/of Female Gothic Genre. The Feminist Potential of Contemporary Children’s- and Teenage Gothic Fiction [Újjáéledés és Halhatatlanság a Női Gótikában. A kortárs gyermek- és ifjúsági gótikus regény feminista lehetőségei] >> PDF
Udvari Tünde és Kulcsár Zsófia: Az ’írónő’ szerepe a magyar középiskolai irodalomoktatásban >> PDF
Barát Erzsébet és Annus Irén: Travelling Concepts of Feminist Scholarship: The East/West Divide [A feminista tudomány utazó koncepciói: A kelet-nyugat törésvonalán] >> PDF

ÖSSZEFOGLALÓK >> PDF

SZERZŐINKRŐL >> PDF