TNT

A folyóirat bemutatása

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntjük a társadalmi nemek tudománya területén megjelenő első magyar folyóirat, a TNTeF, Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat nyitó lapján. A TNTeF lektorált elektronikus szakmai lap, melyben a közlésre benyújtott tanulmányok a humán és társadalom tudományok területéről két külső, független recenzens elbírálása után kerülnek megjelenésre. Szerepel a DOAJ (Directory of Open Access Journals) adatbázisában.

A TNT, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja 2010 őszén elhatározta, hogy rendszeresen megjelenő szakmai fórumot hoz létre a magyarországi, illetve az államhatáron túl bárhol élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, illetve az életüket megjelenítő kulturális, irodalmi, és média reprezentációkat kutatóknak.

Elsősorban magyar nyelvű folyóirat kívánunk lenni, de minden kiadvány angol nyelvű összegfoglalóval együtt jelenik meg. Esetenként tervezzük egy-egy angol nyelvű blokk megjelentetését is.

Az e-folyóirat elindításával a társadalmi nemi viszonyok kutatási eredményeit bemutató tanulmányoknak kívánunk teret adni. Célunk, hogy bátorítsuk a különféle tudományágak képviselői között zajló inspiráló párbeszédet, a kritikus kíváncsiságot. Szeretnénk, ha a folyóirat lehetséges kapcsolódási pontként, egymás munkájából erőt merítő közegként szolgálna az eltérő társadalmi és kulturális térben alkotók számára. Olyan szakmai fórum szeretnénk lenni, amely tudatosítja az elemzés pozícionáltságát, értékrendbe ágyazódottságát, illetve a kutató személyes érintettségét. A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris jellegéből adódóan egyként várjuk a humántudományok és társadalomtudományok kutatóinak cikkeit, híreit. Szeretnénk, ha a nőinek megélt tapasztalatok artikulálódásának eredményeként élő kapcsolat teremtődne a feminista kutatógenerációk és iskolák, a különböző tudományterületek között. Legfőbb szerkesztői elvünk, hogy a térbeli, időbeli és értékbeli sokféleségének köszönhetően a megérteni akarástól vezérelt szabadság hangján szólaljon meg a folyóirat.

A folyóirat évente kétszer jelenik meg, márciusban és novemberben. A tavaszi szám az előző évi, a TNT szervezte szegedi genderes konferencián elhangzott előadások válogatása, míg az őszi szám a tavaszi számban közzétett felhívásra beérkezett tanulmányokra (4-6) épül. A folyóirat gerincét a Tanulmányok rovat adja, illetve a Fórum, ahol interjúkat, és a korábban megjelent tanulmányokra érkezett reakciókat jelentetnénk meg (1-3 cikk), egy Szemle rovat, ahol a magyar nyelven itt/máshol megjelent monográfiák, kötetek rövid bemutatásai, kritikái lennének, illetve a máshol/itt, nem magyarul megjelent munkák ismertetési lennének, továbbá egy Figyelő, ahol a gender témában született PhD védésekről, a közelgő konferenciákról, egyetemi képzési programok indulásáról, kulturális és politikai eseményekről adunk hírt. Tisztelettel kérjük az Olvasót, hogy értesítse a Szerkesztőséget bármilyen közérdeklődésre számot tartó eseményről.

 

TNTeF Szerkesztőség

AZ OLDAL ELEJÉRE


Impresszum

 

Kiadja: Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
HU ISSN 2062-7084
Megjelenik: évente kétszer
Jelenlegi szám: 1. évfolyam 1. szám

Felelős szerkesztő: Barát Erzsébet
Szerkesztő: Kérchy Anna
Olvasószerkesztő: Tóth Zsófia Anna
Szerkesztő asszisztens: Zámbóné Kocic Larisa

Szerkesztőbizottság:
Acsády Judit, Magyar Tudományos Akedémia, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest
Annus Irén, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Berán Eszter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet
Faludi, Susan, Pulitzer díjas újságíró, Cambridge, Massachusetts
Federmayer Éva, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, ELTE
Gal, Susan, Department of Anthropology, University of Chicago
Joó Mária, Filozófia Intézet, ELTE
Laakso, Johanna, Department of Finno-Ugric Studies, University of Vienna
Sándor Klára, Könyvtártudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Tóth Eszter Zsófia, Magyar Országos Levéltár
Vasvári, Louise O., Department of Cultural Analysis and Theory, State University of New York, Stony Brook
Vincze Enikő, Európai Tanulmányok Tanszék, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Virginás Andrea, Filmművészet, Fotóművészet, Média Tanszék, Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

 

Elérhetőség:
c/o TNTeF
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Egyetem u. 2. III. em/3303
6722 Szeged

tntef.journal at gmail.com

Honlap illusztráció:
Louise Bourgeois, Üdvözlő kezek (1996), Jardin des Tuileries

AZ OLDAL ELEJÉRE

 


Szerzőinknek

A közlésre szánt írást, a szerző e-mail elérhetőségét, szerzői nyilatkozatát (mely szerint a kézirata korábban még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásmű), valamint az írás rövid (50-100 szavas) angol és magyar összefoglalóját elektronikus formában (MS Word) a következő címre kérjük: tntef.journal at gmail.com

Formázási útmutató: A kéziratnak követnie kell a folyóirat által megadott formai előírásokat, a terjedelme pedig 4000-6000 szó között mozogjon (irodalomjegyzékkel és a lábjegyzetekkel együtt). A szöveget kísérő képeket, illusztrációkat külön fájlként csatolva kérjük (JPG, GIF vagy PNG formátumban), azzal, hogy a tervezett helyük a szövegben szögletes zárójellel legyen jelölve – pl. [doknév.jpg]. Amennyiben az Internetről letöltött illusztrációkról, képekről van szó, feltétlenül meg kell adni a kép eredeti forrását is (nem csak a honlap címét), illetve csatolni kell a szükséges szerzői jogokat (a kép szerzőjének engedélyét a felhasználásra).

Útmutató recenziószerzőknek: A folyóirat minden számában szeretnénk megjelentetni a társadalmi nemek, a szexualitás, illetve a feminista tudományok területéről vagy nézőpontjából megszólaló, magyarul megjelent, vagy a magyarországi gyakorlatokkal (is) foglalkozó idegen nyelven kiadott tudományos könyv és/vagy folyóiratszám recenzióját (3-5 írást). A recenzió elkészítéséhez a szempontok itt LETÖLTHETŐK.
A recenziók leadási határideje a tavaszi számhoz január 30, az őszihez augusztus 30.
A recenziót az olvasó szerkesztőnek, Tóth Zsófiának kell elküldeni.

Az adott szám sajtóhibáinak jegyzékét a szám Archívumba kerülésekor jelezzük (ERATUM/ERRATA) a Tartalomjegyzék szükséges eleménél.

 

AZ OLDAL ELEJÉRE

 


Legújabb szám

6. évfolyam 2. szám 2016. december

 

Előszó >> PDF

TANULMÁNYOK
Dér Csilla: ’Régi’ feminizmus vagy ’új’ feminizmus? Magyar nők korcsoportjainak véleménye a feminizmusról, feministákról >> PDF
Kegyes Erika: Feminista sajtóorgánumok mint a nőképek alapvető diszkurzív terei >> PDF
Szöllősy Éva: Idős nők és idős férfiak tizenévesek értelmező szótárában >> PDF
Császár Ivett és Gregor Anikó: „Boldog élet rád...” — a nők elleni párkapcsolaton belüli erőszak ábrázolása és az arra adott nézői reakciók egy napi sorozatban >> PDF
Rédai Dorottya: Etnicitás-konstrukciók a szüzesség és házasság diskurzusain keresztül >> PDF
Louise O. Vasvári: Életírás, társadalmi nemek és trauma >> PDF

DIÁKMUNKA
Pásztor Anita: Női reprezentáció az 1950-es évek magyar propagandaplakátjain >> PDF

FORDÍTÁS
Jack Halberstam: Kik vagyunk Orlando után? (Ford. Barát Erzsébet) >> PDF

SZEMLE
Acsády Judit: Hargittai Magdolna, Nők a tudományban határok nélkül (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015) — könyvszemle >> PDF
Gubicskó Ágnes: Hanna Hacker, Frauen* und Freund_innen Lesarten „weiblicher Homosxualität”: Österreish, 1870-1938 (Wien: Zaglossus, 2015) — könyvszemle >> PDF

FIGYELŐ >> PDF
SZERZŐINKRŐL >> PDF
ÖSSZEFOGLALÓK (ANGOL NYELVŰ) >> PDF

 

AZ OLDAL ELEJÉRE

 


Felhívás

 

AZ OLDAL ELEJÉRE


Szerzői jogok

Creative Commons LicencCopyright 2011 TNTeF. Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyaroszág Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható.

AZ OLDAL ELEJÉRE

 

 

Design downloaded from free website templates.