Impresszum

Kiadja: Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
HU ISSN 2062-7084
Megjelenik: évente kétszer
Jelenlegi szám: 9. évfolyam 1. szám

Felelős szerkesztő: Barát Erzsébet
Szerkesztők: Kérchy Anna és Zámbóné Kocic Larisa
Olvasó- és tördelőszerkesztő: Tóth Andrea
Angol nyelvi lektor: Nicole Butterfield
Webszerkesztő: Zámbóné Kocic Larisa

Szerkesztőbizottság:
Acsády Judit, Magyar Tudományos Akedémia, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest
Annus Irén, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Berán Eszter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet
Faludi, Susan, Pulitzer díjas újságíró, Cambridge, Massachusetts
Federmayer Éva, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, ELTE
Gal, Susan, Department of Anthropology, University of Chicago
Joó Mária, Filozófia Intézet, ELTE
Laakso, Johanna, Department of Finno-Ugric Studies, University of Vienna
Tóth Eszter Zsófia, Magyar Országos Levéltár
Vasvári, Louise O., Department of Cultural Analysis and Theory, State University of New York, Stony Brook
Vincze Enikő, Európai Tanulmányok Tanszék, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Virginás Andrea, Filmművészet, Fotóművészet, Média Tanszék, Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár