About the Journal

Dear Reader,

We are happy and proud to welcome you to TNTeF, the Interdisciplinary eJournal of Gender Studies, the first Hungarian journal in the field. TNTeF is a peer-reviewed electronic journal of scholarship in the humanities and social sciences that is listed in DOAJ: Directory of Open Access Journals.

In the Fall 2010 TNT, the Gender Studies Research Group at the Institute of English and American Studies, University of Szeged decided to create an academic site for regular interaction of scholars researching Hungarian women’s and feminists’ life and movements as well as their cultural, literary and media representations, inside and outside the boarders of the country.

We are, first and foremost, a Hungarian journal; however, each edition will have the abstracts published in English. We are also planning to include the occasional section in English language.

The journal is published twice a year, appearing in May and November. The Spring issue will be a representative collection of the talks delivered at the Annual Gender Studies Conference every fall the research group is in charge of; the Fall issue will be based on the contributions sent in for a CFP published in the Spring issue (4-6 articles).

This eJournal is launched to provide a forum for papers presenting research in gender studies. We wish to encourage and inspire dialogue and critical curiosity between scholars of different academic fields. We would like the journal to function as a point of convergence, as a medium that inspires scholars of different social and cultural backgrounds to reflect on and draw from each others’ work. We aspire to become a professional forum that attends to the positionality and value-driven character of analyses, as well as the personal involvement of the researcher. Given the interdisciplinary nature of gender studies, contributions from both Humanities and the Social Sciences are welcome. Our objective is to create working relations between different academic fields, generations of feminist researchers and schools through the articulation of women’s lived experiences. Our main editorial principle is to lend the journal a voice that speaks of freedom engendered by a desire for understanding, doing justice to the contributors’ diversity across space, time, and values.

Each issue consists of a main section of Research Articles (4-6); a Forum for interviews and reactions to previous articles (1-3); Reviews for publications on gender relations published in Hungary and elsewhere in Hungarian or in other languages about Hungary; a News section informing readers of PhD defences, upcoming conferences, new degree programs, and upcoming or recent cultural and political events, as time constraints allow.
We encourage the Reader to send us any relevant information of public interest in this regard.

TNTeF Editors

Impressum

Publisher: Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Angol-Amerikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem
HU ISSN 2062-7084
Megjelenik: évente kétszer
Jelenlegi szám: 9. évfolyam 1. szám

Felelős szerkesztő: Barát Erzsébet
Szerkesztő: Kérchy Anna és Zámbóné Kocic Larisa
Olvasó- és tördelőszerkesztő: Tóth Andrea
Angol nyelvi lektor: Nicole Butterfield
Webszerkesztő: Zámbóné Kocic Larisa

Szerkesztőbizottság:
Acsády Judit, Magyar Tudományos Akedémia, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest
Annus Irén, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Berán Eszter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológia Intézet
Faludi, Susan, Pulitzer díjas újságíró, Cambridge, Massachusetts
Federmayer Éva, Amerikanisztika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, ELTE
Gal, Susan, Department of Anthropology, University of Chicago
Joó Mária, Filozófia Intézet, ELTE
Laakso, Johanna, Department of Finno-Ugric Studies, University of Vienna
Sándor Klára, Könyvtártudományi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem
Tóth Eszter Zsófia, Magyar Országos Levéltár
Vasvári, Louise O., Department of Cultural Analysis and Theory, State University of New York, Stony Brook
Vincze Enikő, Európai Tanulmányok Tanszék, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Virginás Andrea, Filmművészet, Fotóművészet, Média Tanszék, Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

Szerzőinknek

A közlésre szánt írást, a szerző e-mail elérhetőségét, szerzői nyilatkozatát (mely szerint a kézirata korábban még nem publikált és elbírálás alatt nem álló, eredeti írásmű), valamint az írás rövid (50-100 szavas) angol és magyar összefoglalóját elektronikus formában (MS Word) a következő címre kérjük: editor@tntefjournal.hu

Formázási útmutató: A kéziratnak követnie kell a folyóirat által megadott formai előírásokat. A folyóirat formai előírásait nem követő kéziratokat nem áll módunkban elfogadni! A beküldött tanulmányok terjedelme 5000-7000 szó között mozogjon (irodalomjegyzékkel és a lábjegyzetekkel együtt). A szöveget kísérő képeket, illusztrációkat külön fájlként csatolva kérjük (JPG, GIF vagy PNG formátumban), azzal, hogy a tervezett helyük a szövegben szögletes zárójellel legyen jelölve – pl. [1. kép]. Amennyiben az Internetről letöltött illusztrációkról, képekről van szó, feltétlenül meg kell adni a kép eredeti forrását is (nem csak a honlap címét), illetve csatolni kell a szükséges szerzői jogokat (a kép szerzőjének engedélyét a felhasználásra).

Útmutató recenziószerzőknek: A folyóirat minden számában szeretnénk megjelentetni a társadalmi nemek, a szexualitás, illetve a feminista tudományok területéről vagy nézőpontjából megszólaló, magyarul megjelent, vagy a magyarországi gyakorlatokkal (is) foglalkozó idegen nyelven kiadott tudományos könyv és/vagy folyóiratszám recenzióját (3-5 írást). A recenzió elkészítéséhez a szempontjai a formai előírásokban olvashatók.
A recenziók leadási határideje a tavaszi számhoz január 30, az őszihez augusztus 30.
A recenziót az olvasó szerkesztőnek, Tóth Andreának kell elküldeni.

Az adott szám sajtóhibáinak jegyzékét a szám Archívumba kerülésekor jelezzük (ERATUM/ERRATA) a Tartalomjegyzék szükséges eleménél.

Elérhetőség

c/o TNTeF
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Egyetem u. 2. III. em/3303
6722 Szeged
editor@tntefjournal.hu